O NAS

Kiedy powstało stowarzyszenie?

 

Stowarzyszenie Rzecznik Sprawiedliwości i Dialogu, powstało w dniu 10-09-2019 r. z inicjatywy mieszkańców gmin Toszek, Wielowieś oraz Pyskowice. Stanowi kontynuację działań, które od 2015 roku realizowane były w ramach nieformalnej grupy działania. 

 

Do kogo skierowane są działania stowarzyszenia?

 

Pomocą Stowarzyszenia objęte są grupy mniejszościowe, które nie są w stanie samodzielnie realizować swoich praw.  

 

Czy mogę zapoznać się z regulaminem stowarzyszenia?

 

Tak. Regulamin został opublikowany w TYM miejscu.

 

Czy stowarzyszenie zostało wpisane do rejestru publicznego?

 

Na podstawie art. 40a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U.2019.631), Stowarzyszenie Rzecznik Spraiwedliwości i Dialogu zostało ujawnione w ewidencji stowarzyszeń zwykłych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gliwice. Wspomniana ewidencja jest jawna i została udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach. https://bip.gliwice.eu/informacje_publiczne/ewidencja_stowarzyszen_zwyklych,33,1

 

505-015-921

Stowarzyszenie Rzecznik Sprawiedliwości i Dialogu

t: 505-015-921

 

e: biuro@rzeczniksprawiedliwosci.pl

ul. Basztowa 7

I piętro

44-100 Gliwice

Stowarzyszenie zwykłe

Copyrigth 2020, by Stowarzyszenie Rzecznik Sprawiedliwości i Dialogu

RZECZNIK

SPRAWIEDLIWOŚCI I DIALOGU

Podpowiedź:

Możesz usunąć tę informację włączając Pakiet Premium

Ta strona została stworzona za darmo w WebWave.
Ty też możesz stworzyć swoją darmową stronę www bez kodowania.